Kontakt

Adresa: 
Kancelarija za ljudska i manjinska prava
Bulevar Mihajla Pupina 2
11070 Novi Beograd

Kabinet direktora
Telefon: 011/311-45-28; Faks: 011/311-39-29
e-mail:   kabinet@ljudskaprava.gov.rs

Odsek za nacionalne manjine
Telefon: 011/214-29-74; Faks: 011/313-38-99

Odeljenje za opšte pravne i finansijske poslove i međunarodne projekte
Telefon: 011/311-25-10

Sektor za unapređenje i zaštitu ljudskih prava
Telefon: 011/311-24-05


Saradnja sa medijima
e-mail: press@ljudskaprava.gov.rs