Pres

30 Sep 2013 18:56

Zaposlenima u Kancelariji za ljudska i manjinska prava uručeni su sertifikakti za učešće u obuci za unapređenje javnog i medijskog nastupa, sprovedenu u okviru projekta IPA 2011 „Sprovođenje antidiskriminacionih politika“ u saradnji sa službom Poverenik

27 Sep 2013 12:04

Nakon seminara „Socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji,“ koji su Evropska komisija i Vlada Srbije organizovale 18. juna 2013. u Beogradu, pristupilo se usvajanju operativnih zaključaka u kojem su učestvovale sve relevantne institucije

26 Sep 2013 19:45

Ministar bez portfelja zadužen za evropske integracije Branko Ružić i direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava dr Suzana Paunović održali su danas zajednički sastanak na temu ljudskih i manjinskih prava u Srbiji.
Na sastanku je posebno bilo

26 Sep 2013 18:33

Direktorka Kancelaraji za ljudska i manjiska prava Suzana Paunović će sutra, 27. septembra sa Evropskim komesarom za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju Laslom Andorom obići romske porodice u naselju Makiš 1 u Beogradu.
U okviru Akcionog plana

26 Sep 2013 08:47

Predstavnici gradske uprave, policije i romskih organizacija održali su sastanak sa predstavnicima Saveta za unapređenje položaja Roma Vlade Republike Srbije, Srđanom Šajinom i Dragoljubom Ackovićem, radi analize stanja i upoznavanja sa predlozima kako

24 Sep 2013 11:13

Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava i Gordana Mohorović, šef odseka u Kancelariji, tokomODIHR konferencije "LJudska dimenzija 2013" koja se održava Varšavi, imale su petnaestominutni sastanak sa Judith Kiers, programme

19 Sep 2013 14:09

U okviru projekta IPA 2011 „Sprovođenje antidiskriminacionih politika“ u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava i službom Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, održan je prvi dan dvodnevne „Obuke za unapređenje javnog i medijskog nastupa“

19 Sep 2013 08:33

Overview of the most significant activities that were initiated or implemented by the Office for Human and Minority Rights, and the activities aimed to improve the situation of Roma in which the Office has participated in the period from January 1,

18 Sep 2013 09:45

U ponedeljak, 16. septembra 2013. godine, u svečanoj sali „Beograd“, Palate „Srbija“ Kancelarija za ljudska i manjinska prava je predstavila svoj Godišnji izveštaj organizacijama civilnog društva.
Skup su otvorili Suzana Paunović, direktorka Kancelari

17 Sep 2013 10:47

Pregled najzačajnijih aktivnosti koje je inicirala ili realizovala Kancelarija za ljudska i manjinska prava, kao i aktivnosti u kojima je Kancelarija učestvovala, u periodu od 1. januara 2013. u vezi sa unapređenjem položaja Roma:

Vlada Srbije je

Pages