Pres

16 Sep 2013 08:13

U ponedeljak, 16. septembra 2013. godine, u svečanoj sali „Beograd“, Palate „Srbija“, Kancelarija za ljudska i manjinska prava organizuje Prezentaciju godišnjeg izveštaja kome će prisustvovati više od 50 učesnika iz nevladinog sektora.
Ovom prilikom K

12 Sep 2013 11:09

U okviru IPA 2011 projekta „Sprovođenje antidiskriminacionih politika“ sačinjen je Plan komunikacije Kancelarije za ljudska i manjinska prava, čiji je Nacrt predstavljen u julu 2013. godine.
U veoma širokom konsultativnom procesu učestvovali su brojni

9 Sep 2013 10:54

Povodom 20. godišnjice Svetske konferencije o ljudskim pravima održane 1993. godine u Beču, Republika Austija je u saradnji sa Kancelarijom Viskog komesara UN, Institutom za ljudska prava Ludvig Bolcman i Evropskim centrom za obuku i istraživanje demokr

4 Sep 2013 16:32

Srbija je u prethodnom periodu napravila pomak kada je u pitanju položaj nacionalnih manjina, tvrdi direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović, ali upozorava da se standardi koje smo usvojili u toj oblasti ne primenjuju u potpun

4 Sep 2013 09:48

Kancelarija za ljudska i manjinska prava objavila je danas, 3. septembra, javni poziv organizacijama civilnog društva za dostavljanje predloga projekata usmerenih na unapređenje položaja Roma koji je otvoren do 30. septembra 2013. Konkurs se realizuje u

3 Sep 2013 10:36

Kancelarija za ljudska i manjinska prava je 2. septembra 2013. godine uputila čestitku povodom početka nove školske godine učenicima koji koriste neki od vidova obrazovanja na maternjem jeziku preko nacionalnih saveta albanske, bošnjačke, bugarske, bunje

3 Sep 2013 09:08

Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena ("Službeni list SFRJ -Međunarodni ugovori", br. 11/81) usvojena je na Generalnoj skupštini UN 18. decembra 1979. godine, a stupila je na snagu 3. septembra 1981. godine. Konvencija je međunar

Pages