Pres

3 Sep 2013 08:48

ZAVRŠENO PRIKUPLJANJE PODATAKA O NACIONALNOJ STRUKTURI I UPOTREBI JEZIKA NACIONALNIH MANJINA U RADU UPRAVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U CENTRALNOJ SRBIJI

U okviru svog delokruga, Kancelarija za ljudska i manjinska prava, između ostalog, prati položa

3 Sep 2013 08:00

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović ocenila je da je u nekim oblastima Srbija obezbedila viši stepen zaštite ljudskih i manjinskih prava od pojedinih članica EU.
"Ocene su pozitivne. U izveštajima se ističe da Srbija sv

2 Sep 2013 13:21

Visoki komesar UN za ljudska prava,N. Pillay je na poziv Vlade Republike Srbije boravila u prvoj zvaničnoj poseti našoj zemlji od 17-18. juna 2013. godine i tom prilikom posetila Kancelariju za ljudska i mnjinska prava

UJEDINJENE NACIJELJUDSKA P

30 Aug 2013 14:30

merilo demokratije

28 Aug 2013 09:27

U nekim oblastima Srbija je obezbedila viši stepen zaštite ljudskih i manjinskih prava od pojedinih članica EU. To u razgovoru za „Novosti“ tvrdi Suzana Paunović, direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Ona kaže da će obaveza naše zemlje u pr

27 Aug 2013 13:23

Ministarstvo pravde i državne uprave polazeći od člana 40. stav 1. tačka 1. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina donelo je 17. jula 2013. godine Rešenje o raspuštanju Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine. Rad Nacionalnog saveta

26 Aug 2013 07:21

Kancelarija za ljudska i manjinska prava u skladu sa svojim nadležnostima i odredbama člana 19. Konvencije protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka (SAT), izradila jeDrugi periodični izveštaj Republike Srbije

Pages