Pres

9 Aug 2013 09:47

Obeležavanje Međunarodne godišnjice stradanja Roma u selu Uštica u Hrvatskoj je započelo pre dve godine polaganjem venaca predstavnika svih zemalja, vladinih i nevladinih, romskih i drugih organizacija.
Ove godine je na groblju u Uštici položeno 57 vena

8 Aug 2013 11:37

Kuća ljudskih prava i demokratije zahteva od Vlade Srbije da prilikom donošenja novog zakona o ministarstvima razmotre zahtev više od 100 organizacija, nacionalnih saveta i izbegličkih udruženja iz maja 2012. godine da se osnuje Ministarstvo za ljudska

7 Aug 2013 19:01

Kancelarija za ljudska i manjinska prava je formirana Uredbom Vlade Republike Srbije u avgustu 2012. godine kao služba Vlade, koja obavlja stručne poslove za potrebe Vlade i nadležnih ministarstava koji se odnose na: zaštitu i unapređenje ljudskih i manj

7 Aug 2013 14:34

Kancelarija za ljudska i manjinska prava je, u skladu sa međunarodnim standardima i merama sadržanim u nacionalnim strateškim dokumentima, inicirala sastanke sa ministarstvima na temu adekvatnog stanovanja Roma.
Na sastancima je zaključeno da je neoph

7 Aug 2013 13:40

Kancelarija za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština i Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU) objavila je poziv lokalnim samoupravama za učešće u razmeni dobre prakse socijalnog uključivanja

6 Aug 2013 07:31

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović, govoreći o početku procesa pregovaranja o ulasku u Evropsku uniju, rekla je danas za RTV da Kancelarija za evropske integracije već formira tim za pregovore i da će on verovatno biti

6 Aug 2013 07:31

Snimci na kojima je prikazano kako štićenici Doma za decu ometenu u razvoju u Veterniku, po zahtevu svojih vaspitača, golim rukama kopaju medicinski otpad, o čemu je izveštavala RTV, uznemirila je javnost.
Gostujući u Dnevniku Radio-televizije Voj

5 Aug 2013 08:31

Srbija je napravila veliki pomak kada je u pitanju unapređenje položaja žena, izjavila je direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović, navodeći da je to ocena i Komiteta UN za eliminisanje svih oblika diskriminacije žena. "Srbij

1 Aug 2013 09:59

Povodom obeležavanja desete godišnjice osnivanja i rada Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine u Srbiji, danas će na svečanosti u Skupštini Vojvodine biti dodeljene godišnje nagrade i priznanja tog nacionalnog saveta.
U prisustvu predstavnika vla

31 Jul 2013 11:37

" Radimo, nemamo vremena za gubljenje"
Kancelarija za ljudska i manjinska prava sumirala je rezultate jednogodišnjeg rada i napravila planove aktivnosti do kraja ove godine, istakla je direktorka Kancelarije Suzana Paunović. Vladina služba je sve aktiv

Pages