Pres

30 Jul 2013 16:47

U Kancelariji za ljudska i manjinska prava, održan je prvi koordinacioni sastanak posvećen Programu seoskih domaćinstava, koji je sastavni deo Akcionog plana Grada Beograda za preseljenje stanovnika novoformiranih naselja Makiš 1, Makiš 2, Resnik, Jabuč

25 Jul 2013 20:16

Autorski članak Miloša Marojevića, rukovodioca Grupe za sprovođenje i nadzor sprovođenja projekata finansiranih iz EU objavljen je u Biltenu o razvojnoj pomoći u Srbiji Kancelarije za evropske integracije.
Development Assistance for Roma integration

25 Jul 2013 19:25

U svečanoj sali "Beograd" Palata Srbija danas je predstavljen Nacrt plana komunikacije Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije. Donošenje Nacrta plana komunikacije deo je projekta „Implementacija antidiskriminacionih politika u

24 Jul 2013 21:25

Paunović - Idemo u pravcu održavanja Prajda

 

 

 

 

 

 

24 Jul 2013 21:15

Gostovanje Suzane Paunović na TV Kopernikus

 

 

 

 

 

 

24 Jul 2013 09:26

U skladu sa Uputstvom za sprovođenje zajedničkog konkursa za upis studenata u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnovač Republika za školsku 2013/2014.godinu, Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog

23 Jul 2013 20:37

Suzana Paunović

 

 

 

 

 

 

 

19 Jul 2013 08:26

Delegacija Vlade Republike Srbije uspešno je predstavila Drugi i Treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), na 55. zasedanju Komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena UN, koje

17 Jul 2013 06:30

Državna delegacija Republike Srbije otputovala je u Ženevu, na 55. zasedanje Komiteta za eliminaciju diskriminacije žena, koje će se održati 18. jula 2013. godine i predstaviti drugi i treći periodični izveštaj o sprovođenju Konvencije o eliminisanju

Pages