Pres

17 Jun 2013 08:29

Kancelarija za ljudska i manjinska prava je organizovala seminar za načelnike policijskih uprava „Ministarstvo unutrašnjih poslova u prevenciji i borbi protiv diskriminacije“.
Na seminaru je predstavljen zakonodavni i strateški okvir sprečavanja i suzb

16 Jun 2013 20:18

U Vladi Republike Srbije, u petak 14. juna sa početkom u u 13.30 časova održana je prva sednica novoformiranog Saveta za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma.
Sednicom je predsedavao predsednik Saveta Srđan Šajin. Na sednic

14 Jun 2013 19:58

Kopredsedavajuće međuvladinog Mešovitog odbora Republike Srbije i Republike Hrvatske za nacionalne manjine dr Suzana Paunović i dr Daria Krstičević, susrele su se 12. juna 2013. godine u Zagrebu. Sastanak je organizovan u cilju priprema za održavanje

14 Jun 2013 16:56

Ključni očekivani efekti projekata koji se podržavaju iz sredstava Projektnog fonda za institucionalni razvoj (PROFID) su poboljšanje kvaliteta usluga koje državna uprava pruža građanima i privredi, rekla je državni sekretar Ministarstva pravde i drža

14 Jun 2013 16:56

Nadzorni odbor IPA 2011 Projekta „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Srbiji“ pozitivno je ocenio šestomesečni projektni izveštaj i dao zeleno svetlo za aktivnosti planirane u naredom polugodištu.
U okviru ovog Projekta, do sada su organizo

14 Jun 2013 11:03

Direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije Suzana Paunović razgovarala je juče sa visokim komesarom za nacionalne manjine OEBS-a ambasadorom Knutom Volebekom.
Paunović je tom prilikom predstavila nadležnosti, najnovije a

14 Jun 2013 09:59

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava dr Suzana Paunović razgovarala je juče sa visokim komesarom za nacionalne manjine OEBS-a, ambasadorom Knutom Vlebekom. Dr Paunović je predstavila nadležnosti, najnovije aktivnosti i prioritete u radu

12 Jun 2013 19:01

U Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 03.06.2013. godine održan je sastanak predstavnika Kancelarije za ljudska i manjinska prava i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o primeni mera afirmativne akcije za upis studenata

12 Jun 2013 17:58

Konferencija o unapređenju izveštavanja ugovornim telima UN, održana 11. i 12. juna u Palati Srbija u organizaciji Kancelarije za ljudska i manjinska prava, bila je prilika da državni i nevladini akteri razmotre mogućnosti efikasnije saradnje u ovom pro

12 Jun 2013 17:48

U Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 05.06.2013. godine održan je sastanak predstavnika Kancelarije za ljudska i manjinska prava i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o primeni mera afirmativne akcije za upis učenika ro

Pages