Pres

9 Jul 2013 19:45

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Suzana Paunović primila je danas delegaciju od 30 studenata romske nacionalnosti. Većini prisutnih studenata podrška u započinjanju obrazovanja na višim školama i fakultetima obezbeđena je primenom mera

9 Jul 2013 19:43

Direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije Suzana Paunović ocenila je danas da je u Srbiji učinjeno mnogo na poboljšanju položaja Roma, ali da su na tom planu pred našom zemljom i dalje veliki izazovi.
Paunović je, otvarajući

9 Jul 2013 19:38

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović izjavila je danas da misli da će Strategija za borbu protiv diskriminacije biti usvojena, kako je i planirano, u drugom kvartalu ove godine. "Prema akcionom planu vlade, drugi kvartal

9 Jul 2013 19:35

Više od 10.000 dece u Srbiji su korisnici narodne kuhinje, a njih čak 93.000 sa svojim roditeljima koristi socijalnu pomoć, rekla je pomoćnica direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović, ističući da je bitno pokrenuti privredu i ot

9 Jul 2013 19:33

Situacija sa ljudskim pravima u Srbiji na zadovoljavajućem je nivou, a dostignuti nivo zaštite ljudskih prava, koji je proizvod mnogih činilaca u poslednjim decenijama, vrlo lako može otići “na dole”, a vrlo ga je teško unapređivati.
Ovo je ocenio direk

9 Jul 2013 19:30

Savet za ljudska prava Ujedinjenih nacija pohvalio je napredak Srbije u skoro svim oblastima ljudskih i manjinskih prava i dao 144 preporuke koje treba ispuniti do 2016. godine, rekla pomoćnica direktora kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paun

9 Jul 2013 12:52

Vlada Republike Srbije usvojila je Strategiju prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2013. do 2018. godine, na sednici održanoj u četvrtak, 27. juna 2013. godine.
Cilj ovog strateškog dokumenta je poštovanje ustavnog načela zabrane disk

8 Jul 2013 21:21

Kancelarija za ljudska i manjinska prava je u skladu sa svojim nadležnostima preduzela aktivnosti radi prikupljanja podataka o nacionalnoj pripadnosti i maternjem jeziku zaposlenih u opštinskim i gradskim upravama, kao i upotrebi jezika i pisama naciona

8 Jul 2013 21:20

Drugi i treći periodični izveštaj o sprovođenju Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, za period 2007 - 2009. godine, koji je Vlada Republike Srbije usvojila 16. decembra 2010. godine i koji je prosleđen nadležnim telima UN, biće

Pages