Pres

11 Jun 2013 19:39

Danas je u Palati Srbija počela sa radom dvodnevna konferencija posvećena unapređivanju procesa izveštavanja nadzornim telima UN o primeni međunarodnih ugovora o ljudskim pravima.
Kancelarija za ljudska i manjinska prava, koja ima ključnu ulogu u ovom p

11 Jun 2013 19:34

Vlada Republike Srbije usvojila je Akcioni plan za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma na sednici održanoj 10. juna 2013. godine.
Merama, odnosno aktivnostima koje su definisane u Akcionom planu operacionalizuju se preporuke i prio

11 Jun 2013 19:32

Kancelarija za ljudska i manjinska prava koordinira izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma za period 2012-2014. godina. Nacrt Akcionog plana izrađen je u proteklom periodu, a polazne osnove za njegovu izradu su bi

7 Jun 2013 19:19

Na osnovu zaključka Konferencije posvećene unapređenju saradnje između državnih organa i nacionalnih saveta nacionalnih manjina, danas je u Palati Srbija u organizaciji Kancelarije za ljudska i manjinska prava i Koordinacije nacionalnih saveta nacionalni

6 Jun 2013 20:52

Kancelarija za ljudska i manjinska prava uspostavila je dobru saradnju sa svim nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Ta saradnja je konstruktivna i na obostrano zadovoljstvo, i nacionalnih saveta i Kancelarije, odvija se kontinuirano. Ostvarivanje par

6 Jun 2013 04:34

suzana paunović o ljudskim pravima

Gostovanje direktorke Kancelarije za ljudska i manjinska prava na TV Kopernikus

 

5 Jun 2013 08:41

Mehanizmi za praćenje primene osnovnih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima

Kancelarija za ljudska i manjinska prava je, u okviru IPA 2011 projekta “Implementacija antidiskriminacionih politika”, organizovala seminar za državne službenike na polo

4 Jun 2013 18:09

Vlada Republike Srbije usvojila je Odluku o obrazovanju Saveta za nacionalne manjine i Odluku o obrazovanju Saveta za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma (''Sl. glasnik RS'', br. 46/2013)

Odluka - Savet za nacionalne manjine

31 Maj 2013 22:03

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije saopštila je danas da je delegacija Savetodavnog komiteta Komiteta ministara Saveta Evrope u okviru monitoringa sprovođenja Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina boravila u poset

Pages