Pres

9 Jul 2013 19:35

Više od 10.000 dece u Srbiji su korisnici narodne kuhinje, a njih čak 93.000 sa svojim roditeljima koristi socijalnu pomoć, rekla je pomoćnica direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović, ističući da je bitno pokrenuti privredu i ot

9 Jul 2013 19:33

Situacija sa ljudskim pravima u Srbiji na zadovoljavajućem je nivou, a dostignuti nivo zaštite ljudskih prava, koji je proizvod mnogih činilaca u poslednjim decenijama, vrlo lako može otići “na dole”, a vrlo ga je teško unapređivati.
Ovo je ocenio direk

9 Jul 2013 19:30

Savet za ljudska prava Ujedinjenih nacija pohvalio je napredak Srbije u skoro svim oblastima ljudskih i manjinskih prava i dao 144 preporuke koje treba ispuniti do 2016. godine, rekla pomoćnica direktora kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paun

9 Jul 2013 12:52

Vlada Republike Srbije usvojila je Strategiju prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2013. do 2018. godine, na sednici održanoj u četvrtak, 27. juna 2013. godine.
Cilj ovog strateškog dokumenta je poštovanje ustavnog načela zabrane disk

8 Jul 2013 21:21

Kancelarija za ljudska i manjinska prava je u skladu sa svojim nadležnostima preduzela aktivnosti radi prikupljanja podataka o nacionalnoj pripadnosti i maternjem jeziku zaposlenih u opštinskim i gradskim upravama, kao i upotrebi jezika i pisama naciona

8 Jul 2013 21:20

Drugi i treći periodični izveštaj o sprovođenju Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, za period 2007 - 2009. godine, koji je Vlada Republike Srbije usvojila 16. decembra 2010. godine i koji je prosleđen nadležnim telima UN, biće

8 Jul 2013 21:18

Pregovori o pristupanju Evropskoj uniji obično se vode između predstavnika državne uprave zemlje kandidata i Brisela, ali uključivanje strukovnih udruženja, pokrajinskih vlasti i civilnog društva u taj proces može da bude veoma delotvorno, naročito kada

4 Jul 2013 07:22

Pomoćnica direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Borjana Peruničić, je na promociji Labris-ovog godišnjeg izveštaja za 2012, koji je predstavljen 3. jula 2013. godine, na panelu, u kancelariji Zaštitnika građana, izlagala na temu: Rad inst

1 Jul 2013 11:45

Usvajanje Strategije za prevenciju i zaštitu od diskriminacije značajan je korak za unapređenje ljudskih i manjinskih prava u Srbiji. Otvaranje pregovora sa EU upravo počinje poglavljima koja regulišu tu oblast, kaže direktorka Kancelarije Suzana Paunović

1 Jul 2013 11:45

{jb_black}Intervju sa Suzanom Paunović, direktorkom Kancelarije za ljudska i manjinska prava{/jb_black}

{jb_blackbox}1. Vlada Srbije usvojila je Strategiju prevncije i zaštite od diskriminacije. Zbog čega je usvajanje ovog dokumenta od posebn

Pages