Pres

31 Maj 2013 21:57

U sklopu monitoringa sprovođenja Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, delegacija Savetodavnog komiteta posetila je Republiku Srbiju u periodu od 27. do 31. maja 2013. godine. Savetodavni komitet je telo koje pomaže Komitetu ministara Save

28 Maj 2013 20:19

Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava učestvuje na Regionalnoj konferenciji u Sarajevu, posvećenoj dobrim praksama u integraciji Roma u zemljama Zapadnog Balkana koja se održava u periodu od 28-30. maja. Na pomenutom skupu

24 Maj 2013 06:46

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović ocenila je danas da ljudska prava u Srbiji imaju uzlaznu putanju i da su napravljeni pomaci, pa veruje da će izveštaj Amnesti internešnala za 2013. godinu biti bolji.
"U prethodnom peri

23 Maj 2013 13:14

U sklopu monitoringa sprovođenja Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Republici Srbiji, delegacija Savetodavnog komiteta, tela koje pomaže Komitetu ministara Saveta Evrope u oceni adekvatnosti mera preduzetih od strane države ugovornic

23 Maj 2013 10:19

Primena i tumačenje novouvedenog krivičnopravnog instituta zločin iz mržnje tema je dvodnevne obuke sudija i tužilaca koja je juče, 22. maja 2013. godine, počela na Pravosudnoj akademiji. Skup su otvorili dr Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za

22 Maj 2013 23:06

Konferencija pod nazivom ,,Perspektive saradnje organizacija civilnog društva i lokalnih samouprava“ je održana u Beogradu, u Palati ,,Srbija“, 21. maja 2013. godine, u organizaciji Asocijacije Duga u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska pra

21 Maj 2013 20:15

Vlada Republike Srbije imenovala je dr Suzanu Paunović, direktorku Kancelarije za ljudska i manjinska prava za predsednika srpskog dela međuvladinog Mešovitog odbora za nacionalne manjine sa Republikom Hrvatskom.
Mešoviti odbor prati sprovođenje odred

21 Maj 2013 14:00

Intervju direktorke Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzane Paunović za Hrvatski časopis "Hrvatska riječ", objavljen 10. maja 2013. godine.
Izvor: www.hrvatskarijec.rs
Preuzmite tekst...

20 Maj 2013 20:09

Direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije Suzana Paunović najavila je danas da bi Vlada Srbije do kraja juna trebalo da usvoji Strategiju borbe protiv diskriminacije za period od 2013. do 2018. godine.
Paunović je na z

20 Maj 2013 05:37

Ministarstvo unutraljnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da je Odeljenju za organizaciju, prevenciju i rad policije u zajednici Uprave policije tog ministarstva u Skupštini grada Beograda dodeljena nagrada „Duga“ organizacije Gej strejt alija

Pages