Pres

6 Jun 2013 04:34

suzana paunović o ljudskim pravima

Gostovanje direktorke Kancelarije za ljudska i manjinska prava na TV Kopernikus

 

5 Jun 2013 08:41

Mehanizmi za praćenje primene osnovnih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima

Kancelarija za ljudska i manjinska prava je, u okviru IPA 2011 projekta “Implementacija antidiskriminacionih politika”, organizovala seminar za državne službenike na polo

4 Jun 2013 18:09

Vlada Republike Srbije usvojila je Odluku o obrazovanju Saveta za nacionalne manjine i Odluku o obrazovanju Saveta za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma (''Sl. glasnik RS'', br. 46/2013)

Odluka - Savet za nacionalne manjine

31 Maj 2013 22:03

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije saopštila je danas da je delegacija Savetodavnog komiteta Komiteta ministara Saveta Evrope u okviru monitoringa sprovođenja Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina boravila u poset

31 Maj 2013 21:57

U sklopu monitoringa sprovođenja Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, delegacija Savetodavnog komiteta posetila je Republiku Srbiju u periodu od 27. do 31. maja 2013. godine. Savetodavni komitet je telo koje pomaže Komitetu ministara Save

28 Maj 2013 20:19

Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava učestvuje na Regionalnoj konferenciji u Sarajevu, posvećenoj dobrim praksama u integraciji Roma u zemljama Zapadnog Balkana koja se održava u periodu od 28-30. maja. Na pomenutom skupu

24 Maj 2013 06:46

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović ocenila je danas da ljudska prava u Srbiji imaju uzlaznu putanju i da su napravljeni pomaci, pa veruje da će izveštaj Amnesti internešnala za 2013. godinu biti bolji.
"U prethodnom peri

23 Maj 2013 13:14

U sklopu monitoringa sprovođenja Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Republici Srbiji, delegacija Savetodavnog komiteta, tela koje pomaže Komitetu ministara Saveta Evrope u oceni adekvatnosti mera preduzetih od strane države ugovornic

23 Maj 2013 10:19

Primena i tumačenje novouvedenog krivičnopravnog instituta zločin iz mržnje tema je dvodnevne obuke sudija i tužilaca koja je juče, 22. maja 2013. godine, počela na Pravosudnoj akademiji. Skup su otvorili dr Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za

Pages