Pres

12 Maj 2013 11:59

 

Srećnu i uspešnu 2013. godinu

želi vam

Kancelarija za ljudska i manjinska prava

12 Maj 2013 11:55

MIR BOŽJI, HRISTOS SE RODI!

Srećan Božić.

12 Maj 2013 11:48

Direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava Dušan Ignjatović obratiće se učesnicima konferencije „Azil i readmisija u Srbiji u kontekstu EU integracija i izgradnje zajedničkih evropskih migracionih politika”“ u petak, 25. januara u 10 časova u Pala

12 Maj 2013 11:45

Delegacija Republike Srbije otputovala je na Drugi ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR) u okviru 15. zasedanja Saveta za ljudska prava UN u Ženevi.
Univerzalni periodični pregled je novi mehanizam nadzora poštovanja ljudskih prava u  članicama

12 Maj 2013 11:08

Članovi Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, su se, na sednici od 13.februara, koja je održana u formi okruglog stola, upoznali sa tokom rasprave o Izveštaju Republike Srbije pred Savetom za ljudska prava Ujedinjenih nacija i dobij

12 Maj 2013 11:06

Za utorak 19.2.2013. godine zakazan je sastanak međuministarske Radne grupe o Strategiji za borbu protiv diskriminacije. Radnu grupu čine predstavnici relevantnih ministarstava, Vladine Kanacelarije za saradnju sa civilnim društvom, Tima za socijalno

12 Maj 2013 10:36

Danas je u Beogradu otpočeo dvodnevni semninar, u okviru projekta "Borba protiv diskriminacije na osnovu seksualne orjentacije i rodnog identiteta", u organizaciji  Saveta Evrope i Vladine Kancelarije za ljudska i manjinska prava.
Prisutnima na semina

12 Maj 2013 10:23

U skladu sa članom 25. Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina,  Generalnom sekretaru Saveta Evrope dostavljen je Treći periodični izveštaj o sprovođenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Republici Srbiji, koji je Vlada usvoji

12 Maj 2013 10:16

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović prisustvovala je prezentaciji Analize efikasnosti lokalnih mahanizama za uključivanje roma i romkinja, koju je oragnizovao Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.
Ispred Centra

Pages