Pres

14 Nov 2019 19:49

Direktorka Kancelarije Vlade za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović obratiće se na sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine na temu „Ostvarivanje prava na službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina“.

3 Nov 2019 09:50

Direktorka Kancelarije Vlade za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović otvoriće skup povodom predstavljanja opštih komentara 6 i 7 Komiteta UN za prava osoba sa invaliditetom u ponedeljak, 4. novembra 2019.

28 Oct 2019 14:38

Direktorka Kancelarije Vlade Srbije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović obratiće se na Trećoj međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji „Zaštita prava deteta – 30 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta“.

Pages