Paunović na evaluativnom sastanku o primeni antidiskriminacione Strategije

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije Suzana Paunović učestvovaće na evaluativnom sastanku o primeni Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije koji će se održati u sredu, 12. jula 2017. godine, sa početkom u 11,00 časova, Palata Srbija, sala 533 ( Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz).

Donošenjem Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period 2014-2018. Godine i usvajanjem Akcionog plana za primenu strategije (2014), Srbija se opredelila za sistemsku izgradnju institucionalnog i zakonodavnog okvira, kao i mehanizama borbe protiv diskriminacije.

Pored Paunović, sastanku će prisustvovati predstavnici državnih organa i institucija, međunarodnih i organizacija civilnog društva, nacionalnih saveta nacionalnih manjina, kao i eksperti.