Paunović na predstavljanju Sedmog izveštaja o sprovođenju Akcionog plana za manjine

Direktorka vladine Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović obratiće se na skupu povodom predstavljanja Sedmog izveštaja o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina u sredu, 13. juna 2018. godine, sa početkom u 13,30 časova, sala 368, Palata Srbija, Beograd.

Skupu će prisustvovati predstavnici državnih i pokrajinskih organa i institucija, Narodne skupštine, nezavisnih tela, međunarodnih i organizacija civilnog društva, kao i nacionalnih saveta nacionalnih manjina.