Paunović na sastanku sa Melcerom

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije Suzana Paunović sastaće se sa Nilsom Melcerom, specijalnim izvestiocem Saveta za ljudska prava UN za torturu u sredu, 15. novembra, sa početkom u 11 sati, u „Plavom salonu“, Palata Srbija, centralni ulaz.

Cilj posete specijalnog izvestioca Srbiji je sticanje uvida u stanje u vezi sa prevencijom torture i drugih surovih, nehumanih ili degradirajućih tretmana ili kazni, odnosno o primeni važećih međunarodnih obaveza Srbije u ovoj oblasti. To se prvenstveno odnosi na Konvenciju UN protiv torture, Konvenciju o pravima deteta, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, standardima za tretman lica lišenih slobode, maloletnih lica i dr.

Sastanak se organizuje u okviru posete specijalnog izvestioca Republici Srbiji u periodu od 13. do 24. novembra 2017. godine.