Paunović otvara dvodnevnu radionicu na temu ljudskih prava

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije Suzana Paunović otvoriće u Vrdniku dvodnevnu radionicu koja se održava u cilju kreiranja indikatora za praćenje ispunjenosti preporuka koje je Srbija dobila od nadležnih tela Ujedinjenih nacija u oblasti ljudskih prava (ponedeljak, 25. jun 2018. godine, sa početkom u 10,30 časova).

Skup zajednički organizuju Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Tim za ljudska prava UN Srbija i Misija OEBS u saradnji sa organizacijama civilnog društva.