Paunović predvodi delegaciju Srbije pred UN u Ženevi

Delegacija Srbije predstaviće II-V periodični izveštaj Republike Srbije o primeni Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije (CERD) na 94. zasedanju    Komiteta za ukidanje rasne diskriminacije Ujedinjenih nacija u Ženevi, 21. i 22. novembra 2017. godine.

Delegaciju Srbije predvodiće direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije Suzana Paunović, a članovi delegacije su predstavnici ministarstava i službi Vlade koji su učestvovali u izradi izveštaja.

Izradu izveštaja koordinirala je i pripremila Kancelarija za ljudska i manjinska prava, a sačinjen je na osnovu priloga nadležnih ministarstava i službi Vlade, Republičkog zavoda za statistiku i sekretarijata u AP Vojvodina. Doprinos izradi izveštaja dale su i organizacije civilnog društva i nezavisni državni organi svojim prilozima.

Zadatak delegacije je da članovima Komiteta pruži odgovore i uverenja da Republika Srbija poštuje obaveze preuzete ratifikacijom Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije i da će preduzimati mere za prevenciju i ukidanje rasne diskriminacije.

Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije je međunarodno-pravni instrument o ljudskim pravima obavezujućeg karaktera koji se zasniva na principima dostojanstva i jednakosti svih ljudi.