Paunović prisustvuje sednici Saveta za ljudska prava UN

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije Suzana Paunović prisustvovaće 38. redovnoj sednici Saveta za ljudska prava u Ženevi u petak, 29. juna 2018. godine, kada će biti usvajen izveštaj radne grupe za Treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR) koji se odnosi na Srbiju.

Srbija je kroz Treći ciklus UPR-a prošla 24. januara ove godine i u tom procesu od država članica UN dobila 190 preporuka.