Paunović sazvala pripremni sastanak delegacije Srbije povodom izveštaja za CERD

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije Suzana Paunović sazvala je pripremni sastanak delegacije Republike Srbije povodom odbrane II – V periodičnog izveštaja o primeni međunarodne Konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije (CERD).

Sastanak će se održati u ponedeljak, 30. oktobra 2017. sa početkom u 10 časova, Palata Srbija, peti sprat, sala 555 (Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz).

Delegacija Republike Srbije će sa nadležnim komitetom UN-a ovaj izveštaj razmatrati u interaktivnom dijalogu na 94. zasedanju koje će se održati 21. i 22. novembra 2017. u Ženevi.

Na pripremnom sastanku učestvovaće članovi delegacije kao i predstavnici resornih ministarstava koji su učestvovali u izradi izveštaja.