Paunović sazvala sastanak povodom izveštaja za Univerzalni periodični pregled Srbije

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije Suzana Paunović sazvala je konsultativni sastanak povodom izrade državnog izveštaja za treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR). Sastanak će se održati u sredu, 23. avgusta 2017. godine, sa početkom u 10,00 časova, Palata Srbija, sala 368 ( Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz).

Izrada izveštaja za treći ciklus UPR-a započela je u aprilu 2017. godine, a Srbija treba da prođe kroz treći ciklus UPR-a u periodu od 24. do 26. januara 2018. godine.

Pored članova Radne grupe iz Kancelarije za ljudska i manjinska prava za izradu državnog izveštaja za treći ciklus UPR-a, sastanku će prisustvovati kontakt osobe, odnosno njihove zamene zadužene u resorima za praćenje UN mehanizama za ljudska prava kao i predstavnici resornih ministarstava koji su učestvovali u izradi izveštaja.