Paunović u Šapcu povodom izrade izveštaja za treći ciklus UPR-a

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije Suzana Paunović učestvovaće na obukama pod nazivom “Jačanje kapaciteta Saveta za praćenje primene preporuka mehanizama UN za ljudska prava: sprovođenje preporuka i uvod u indikatore“ u sredu, 20. septembra, sa početkom u 11,00 časova u hotelu Sloboda, Šabac.

Cilj obuke je unapređenje znanja državnih službenika u resorima Vlade zaduženim za sprovođenje preporuka UN. Uz podršku Kancelarije Visokog komesara za ljudska prava u Beogradu, o merenju ispunjenosti preporuka i indikatorima ljudskih prava na obuci će govoriti i Therese Arnesen iz Ženeve.

Obukama će, pored kontakt osoba i zamenika kontakt osoba u Savetu, prisustvovati i organizacije civilnog društva koje su izrazile spremnost za aktivnije učešće u radu Saveta i saradnju ozvaničile potpisivanjem Memoranduma o saradnji sa Savetom.

Obuke se realizuju u susret trećem ciklusu Univerzalnog periodičnog pregleda gde je Srbija u obavezi da najkasnije do 20. oktobra 2017. godine dostavi izveštaj Savetu za ljudska prava u vezi sa trećim ciklusom UPR-a. Srbija će proći kroz Treći ciklus UPR-a u periodu od 24. do 26. januara 2018. godine.