Saopštenja

14 nov 2017 00:00

Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 31. oktobra 2017. godine, usvojila je četvrti periodični Izveštaj o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima koji se odnosi na period 2013 – 2015. godina. Izveštaj je dostavljen i generalnom sekretaru Saveta Evrope.

8 Jun 2017 12:28
Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 7. juna 2017. godine usvojila Akcioni plan za primenu Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji. Akcioni plan je usvojen za period od 2017. do 2018. godine.
19 Maj 2017 17:56

Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije (EKRI) usvojila je izveštaj o Srbiji 22. marta 2017.  na 72. plenarnom sastanku, a koji je javnosti objavljen 16. maja 2017. godine.

30 Mar 2017 10:27

Evropski institut za ravnopravnost polova (EIGE) je objavio da je nedavno preuzeo bazu Evropske komisije o ženama i muškarcima u donošenju odluka. Podaci će upotpuniti i druge oblasti rodne statistike kao što su zapošljavanje, obrazovanje i zdravstvo.

14 Mar 2017 09:46

Savet Evropske unije usvojio je Smernice za promociju i zaštitu prava deteta. Ove Smernice iz 2017. godine predstavljaju reviziju EU smernica iz 2007. godine.

Pages