Ne ostavite nijedno dete iza sebe: Savet EU usvojio Smernice za promociju i zaštitu prava deteta

Savet Evropske unije usvojio je Smernice za promociju i zaštitu prava deteta. Ove Smernice iz 2017. godine predstavljaju reviziju EU smernica iz 2007. godine.

Smernice se pozivaju na međunarodne standarde o pravima deteta i pružaju sveobuhvatno vođenje kao i konkretne načine za efektivno promovisanje i zaštitu prava deteta. Ovim smernicama, EU ponovo potvrđuje posvećenost sveobuhvatnoj zaštiti i promociji prava deteta u njenoj spoljnoj politici u oblasti ljudskih prava.

EU Guidelines rights of the child (2017)

 

Revision of the EU Guidlines for the Promotion and Protection of the Rights of the Child Protection and promotion of human rights

Visit page: http://bit.ly/2nzbvhX

 

 

Dokument na koji se odnosi: 
Konvencija o pravima deteta