Tekst Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena za mlade (CEDAW for Youth)

Dana 19. decembra 2016. godine UN Women, u saradnji sa UN Inter-Agency Network on Youth Development, objavili su  tekst  Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena za mlade (CEDAW for Youth).

Naime, radi se o verziji teksta Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) koja je prilagođena mlađoj populaciji i  objašnjava zašto je CEDAW važan za mlade, opisuje njen uticaj na promovisanje jednakosti polova i ljudskih prava žena i devojaka, rezimira odredbe, uključujući i posebne oblike diskriminacije.  Takođe, opisuje načine na koje se ova konvencija primenjuje kao i kako se prati njeno sprovođenje u državama članicama.

Od velikog je značaja da mladi poznaju i razumeju svoja ljudska prava kao i da budu osnaženi u pogledu njihove zaštite i unapređenja. Zato je CEDAW za mlade dobar instrument za sve mlade ljude koji nastoje iskoreniti neravnopravnost i diskriminaciju.

„Jednakost polova nije usluga, već osnovno ljudsko pravo. Mnogi mladi moje generacije, a posebno mlade žene, ne znaju šta je Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena te nisu informisane o tome koja ljudska prava imaju. Zbog toga je CEDAW za mlade toliko važan”, izjavila je Puxa Kana, koautorka teksta. 

 

Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena za mlade

Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW) for youth