10. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova održao je danas sednicu u formi okruglog stola, na kojoj su razmotrena pitanja od značaja za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, a na kojoj su predstavljene i „Jedinstvene evropske smernice za prelazak sa institucionalne zaštite na brigu i podršku u zajednici“.

Sednici su, pored članova Odbora, prisustvovali narodni poslanici, predstavnici ministarstva i državnih organa, nezavisnih državnih tela, jedinica lokalne samouprave, kao i predstavnici bolnica i ustanova socijalne zaštite, međunarodnih i nevladinih organizacija, i udruženja. Sednici je, takođe, prisustvovala i direktorka Kancelarije Suzana Paunović.

Predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović, otvarajući sednicu, naglasio je da je bitno da lica koja su smeštena u psihijatrijske ustanove i ustanove socijalne zaštite, budu vraćena u primarnu društvenu sredinu. Društveno uključivanje osoba sa smetnjama u razvoju i invliditetima je složen proces i zahteva intersektorski pristup i preuzimanje čitavog niza mera i aktivnosti na svim nivoima vlasti, naveo je Omerović.

Zaštitnik građana Saša Janković ukazao je da veliki broj osoba koje su smeštene u psihijatrijske ustanove i ustanove socijalne zaštite, po medicinskim kriterijumima mogu da budu vraćene kući, u primarnu sredinu i na vaninstitucionalno lečenje, ali da ostaju u tim ustanovama iz razloga što u zajednici ne postoji dovoljno podrške, usluga i socijalnih servisa za njih i njihove porodice, koje bi im obezbedile normalan život. Zaštitnik građana istakao je da je deinstitucionalizacija složen proces, koji nosi brojne izazove i rizike i da zahteva zajedničko angažovanje državnih organa, nezavisnih državnih tela, lokalne samouprave, organizacija civilnog društva, ali i svakog građanina pojedinačno.

Ministarka zdravlja Slavica Đukić Dejanović istakla je da deinstitucionalizacija podrazumeva da ljudi koji napuste psihijatrijske bolnice ili ustanove socijalne zaštite budu adekvatno socijalno i stručno zbrinuti. To, prvenstveno znači da svi domovi zdravlja, kao ustanove primarne zdravstvene zaštite, budu osposobljeni psihijatrijskim timovima, koji će pratiti stanje osoba sa mentalnim smetnjama i pružati neophodnu pomoć i podršku, navela je ministarka zdravlja.

Predstavnica Evropske ekspertske grupe Ines Bulić predstavila je „Jedinstvene evropske smernice za prelazak sa institucionalne zaštite na brigu i podršku u zajednici“. Ove Smernice daju praktične savete o tome kako obezbediti održiv prelazak sa institucionalnog staranja na staranje u okviru porodice i zajednice, za osobe koje trenutno borave u specijalizovanim ustanovama, kao i za one koji žive u zajednici, ali često bez odgovarajuće podrške. Predstavnica Evropske ekspertske grupe ukazala je i na koje kategorije stanovništva se Smernice odnose, kao i kome su namenjene.

Tokom rasprave, govorilo se o važnosti započinjanja procesa deinstitucionalizacije i o teškoćama sa kojima se suočavaju porodice dece koja su smeštena u institucije. Bilo je reči i o potrebi veće podrške šire zajednice u vidu uvođenja socijalnih servisa koji će omogućiti pristojan život osoba sa mentalnim smetnjama u primarnoj sredini. Tokom rasprave, naglašena je potreba uspostvaljanja bolje interresorne sradnje između državnih institucija, zdravstvenih ustanova, ustanova socijalne zaštite i obrazovnih institucija.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Meho Omerović.