AMBASADOR VOLEBEK U POSETI KANCELARIJI ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

AMBASADOR VOLEBEK U POSETI KANCELARIJI ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava dr Suzana Paunović razgovarala je juče sa visokim komesarom za nacionalne manjine OEBS-a, ambasadorom Knutom Vlebekom. Dr Paunović je predstavila nadležnosti, najnovije aktivnosti i prioritete u radu Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

U razgovoru su razmotrena pitanja ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina, posebno u kontekstu budućeg rada Saveta za nacionalne manjine koji je nedavno obrazovala Vlada Republike Srbije, kao i u kontekstu predstojećeg rada na izmenama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Direktorka Paunović je ukazala na dobre rezultate u saradnji Kancelarije sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina čiji će predstavnici učestvovati u radnoj grupi koja će pripremiti nacrt budućih zakonskih rešenja.