Dijalog o položaju žena: Paunović predvodi delegaciju Srbije pred UN u Ženevi

Beograd, 26. februar 2019. godine - Delegacija Srbije predstaviće Četvrti izveštaj Republike Srbije o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) čije razmatranje će biti održano 28. februara 2019. godine u Palati nacija u Ženevi, istakla je danas Suzana Paunović, šef delegacije i direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije.

Opredeljenost punom sprovođenju CEDAW konvencije ogleda se i u činjenici da delegaciju koju predvodim čine predstavnici izvršne, zakonodavne i sudske vlasti zaduženi za njeno sprovođenje, navela je Paunović, dodajući da većinu članova delegacije čine upravo žene.

- Iako su žene i muškarci u Srbiji u pravnom smislu ravnopravni u svim oblastima javnog i privatnog života, svesni smo da su žene izložene diskriminaciji, posebno žene iz višestruko marginalizovanih grupa. Obaveza Vlade Srbije, ali i svih drugih aktera na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou je da rade da se društvena, ekonomska i politička prava žena kontinuirano unapređuju, ocenila je Paunović.

Zadatak delegacije je da članovima Komiteta pruži odgovore i uverenja da Republika Srbija poštuje obaveze preuzete ratifikacijom Međunarodne konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, ocenila je Paunović, ističući da će Srbija i dalje preduzimati mere za prevenciju i ukidanje diskriminacije žena. 

Paunović je podsetila da naša država primenjuje Konvenciju o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena već 38 godina, kao i da redovno podnosi izveštaje CEDAW Komitetu. Do sada je Komitetu za eliminaciju diskriminacije žena (CEDAW) podneto ukupno četiri izveštaja o primeni ove Konvencije, navela je Paunović.

Četvrti periodični izveštaj o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici održanoj 27. jula 2017. godine, a doprinos izradi izveštaja dale su i organizacije civilnog društva.