Drugi pripremni sastanak delegacije Srbije za CEDAW

Beograd, 28. januar 2019. godine – Delegacija Republike Srbije posvećeno se priprema za predstavljanje Četvrtog izveštaja Republike Srbije o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, izjavila je danas na drugom pripremnom sastanku delegacije Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava i šef delegacije.

Vlada Republike Srbije usvojila je Četvrti izveštaj na sednici održanoj 27. jula 2017.  godine, kojim je obuhvaćen period od 2013 do 2017. godine. U izradi izveštaja učestvovali su svi relevantni republički i pokrajinski organi izvršne, zakonodavne i sudske vlasti, koji su pokazali spremnost da njihovi predstavnici budu i članovi delegacije Republike Srbije, ukazala je Paunović.

Delegacija će imati zadatak da predstavi Komitetu za eliminisanje diskriminacije žena (CEDAW) napredak koji je naša država postigla u oblasti rodne ravnopravnosti i unapređenju položaja žena.

U tom smislu Paunović  je istakla da je  država veliku pažnju posvetila unapređenju načina praćenja sprovođenja preporuka CEDAW komiteta, kao i preporuka ostalih mehanizama UN za ljudska prava u vezi sa unapređenjem rodne ravnopravnosti i položaja žena u svim segmentima društva. Sistem za praćenje preporuka UN koji je na ovom planu Vlada Republike Srbije uspostavila 2014. godine predstavlja primer dobre prakse u regionu, a i šire. Te napore su prepoznala i pozitivno ocenila  najvažnija tela UN-a, kao i Evropska komisija u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, zaključila je Paunović.

Delegacija Republike Srbije predstaviće Četvrti izveštaj 28. februara u Palati nacija, u Ženevi. U dijalogu sa delegacijom učestvovaće 23 eksperata Komiteta, koji će pored državnog izveštaja, razmatrati i izveštaje civilnog društva i Zaštitnika građana.