Ekspertska misija Evropske komisije u poseti Kancelariji

Članovi ekspertske misije Evropske komisije (EK) za vladavinu prava razgovarali su 06.03.2013. godine sa Suzanom Paunović, direktorkom Vladine Kancelarije za ljudska i manjinska prava o napretku koji je Srbija postigla u oblasti ljudskih i manjiskih prava, uz poseban osvrt na politiku borbe protiv diskriminacije, primenu pravnog okvira u zaštiti osoba sa invaliditetom i drugih osetljivih grupa u Srbiji.

Ekspertska misija Evropske komisije boraviće u Beogradu do 8. marta, gde će s predstavnicima nadležnih državnih organa razmotriti razvoj ključnih aspekata vladavine prava u Srbiji, sačiniti analizu postojećeg stanja u zemlji, čime će otpočeti pripremu za analitički pregled zakonodavstva.