Gostovanje Suzane Paunović u Jutarnjem dnevniku na RTS-u

Početkom ove godine delegacija Srbije Komitetu za eliminaciju diskriminacije žena predstavila je izveštaj Srbije o sprovođenju te konvencije i međunarodnih obaveza na ovom planu u našoj zemlji. Komitet je Srbiji uputio preporuke o tome šta je potrebno preduzeti u narednom periodu, a direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović rekla je za RTS da je taj Komitet dao 28 dodatnih smernica Srbiji šta treba raditi u toj oblasti do 2021. godine.

- Preporuka komiteta je, na primer, i da se urade neka dodatna istraživanja, unapredi statistika koja se tiče položaja žena na selu recimo, tu preporuku do sada nismo imali i da se u tom pogledu unaprede zakoni i prakse. Takođe, Komitet ukazuje da treba nastaviti sa aktivnostima na unapređenju položaja žena sa invaliditetom, Romkinja, ekonomskog osnaživanja žena, da je potrebno pojačati, povećati broj žena koje učestvuju u političkom životu, posebno na lokalnom nivou, navela je Paunović.