Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji

Objavljeno je novo izdanje Newsletter-a Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji. U ovom broju možete pronaći tekstove o:

- femicidu, austrijskim iskustvima u zaštiti od nasilja prema ženama, statistici o počiniocima kojima su produžene hitne mere i žrtvama ovih počinilaca, ulozi policije u primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici,izazovima u zaštiti žena iz ranjivih grupa od nasilja u porodici i partnerskim odnosima, švedskom strateškom pristupu prevenciji i zaustavljanju muškog nasilja nad ženama.

Newsletter se objavljuje u okviru projekta Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji II, koji realizuju UNICEF, UN Women, UNFPA i UNDP, u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije, na čelu sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost.

Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji usmeren je na razvoj društvenog i institucionalnog okruženja koje će doprineti nultoj toleranciji i iskorenjavanju nasilja nad ženama u Srbiji.

Projekat se sprovodi uz podršku Vlade Švedske. Stavovi izneti u ovom Newsletter-u ne odražavaju nužno stavove Ujedinjenih nacija, Vlade Republike Srbije i Vlade Švedske.

Newsletter - Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji