Intervju Paunović za emisiju "Građanin"

Beograd, 27. oktobar 2018. godine - Intervju sa direktorkom vladine Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzanom Paunović za emisiju "Građanin".

Radio-televizija Srbije emituje serijal "Građanin", koji je posvećen životu nacionalnih manjina u Srbiji. Emisije su na srpskom jeziku i na jezicima manjina uz odgovarajući prevod.