IPA 2011 "Sprovođenje antidiskriminacionih politika"

Dana 21. februara 2013. godine, sa početkom u 10:00 časova, u Palati Srbije u organizaciji Kancelarije za ljudska i manjinska prava održan je Upravni odbor projekta "Sprovođenje antidiskriminacione politike u Srbiji" (IPA 2011) u proširenom sastavu sa idejom da se predstavi projekat koji će se realizovati u narednih 22 meseca.

Procenivši da je potrebno da se što veći broj relevantnih institucija informiše ali i uključi u projekat koji ima za cilj povećanje mogućnosti sprovođenja ljudskih i manjinskih prava, ravnopravnosti i nediskriminacije u Republici Srbiji, na sastanak su pozvani predstavnici nekoliko relevantnih ministarstava, predstavnici Evropske delegacije ali i drugih relevantnih institucija. Sastanku su prisustvovali predstavnici: Ministarstva pravde, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Pravosudne akademije, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, Kancelarije za evropske integracije i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, kao i predstavnici projektnog tima konzorcijuma koji vodi EPTISA. Ispred Kancelarije za ljudska i manjinska prava sa projektom je prisutne upoznala dr Suzana Paunović, pomoćnik direktora, dok su prezentaciju aktivnosti projekta sproveli vođa projektnog tima Đanfranko D’Epamo i ekspertkinja dr Mirjana Dokmanović.