Kancelarija otpočela aktivnosti na izradi novog Zajedničkog osnovnog dokumenta

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije pokrenula je niz aktivnosti na izradi novog Zajedničkog osnovnog dokumenta (ZOD), jer je to jedna od preporuka koju je Srbija dobila od Komiteta UN za prava deteta, istakla je Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije.

Paunović je navela da je urađena analiza ZOD-a iz 2010. godine, da podršku procesu izrade novog dokumenta daje Kancelarija OHCHR UN U Beogradu, pri čemu je obezbeđena i podrška eksperata za ljudska prava iz UN u Ženevi.

Paunović je istakla da je održan prvi sastanak Radne grupe koja će raditi na izradi novog dokumenta. Radna grupa broji preko 30 članova i ceo proces će biti transparentan. Paunović očekuje da do kraja ove godine bude ažuriran ZOD.

Pre 13 godina, tačnije 2006. godine, utvrđene su i usaglašene Smernice za izveštavanje po osnovnim međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima, naglasila je Paunović, dodajući da te smernice predviđaju novu formu državnih izveštaja. Izveštaj treba da se sastoji iz dva dela: Osnovnog zajedničkog dokumenta i Izveštaja koji se odnosi na konkretnu konvenciju o kojoj se izveštava.

Zajednički osnovni dokument ima maksimalno 80 strana i sadrži osnovne informacije o državi (demografske, ekonomske, socijalne i kulturne karakteristike) kao i opšti okvir za zaštitu i unapređenje ljudskih prava ( standardi, zakoni, institucionalni okvir, proces izveštavanja i ostale informacije od značaja za oblast ljudskih prava), navela je direktorka ove kancelarije.

Republika Srbija usvojila je 2010. godine ovaj dokument i dostavila u novembru 2010. godine Ujedinjenim nacijama. Od tada ovaj dokument nije ažuriran, a pratio je sve državne izveštaje podnete od 2010. godine do danas.