Konkurs

Kancelarija za ljudska i manjiska prava je 14.03.2013. godine raspisala javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta.

Tekst konkursa je objavljen u dnevnom listu Politika.

Radna mesta će bit popunjena u skladu sa Zakonom o državnim službenicima.