Konkurs za dodelu sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisalo je Konkurs za dodelu sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine za realizaciju programa i projekata iz oblasti obrazovanja u 2020. godini.

Konkurs je otvoren od 18. februara do 18. marta 2020. godine.

Konkurs za dodelu sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine u 2020. godini

Obrazac prijave na konkurs za dodelu sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine u 2020. godini

Izjava

Obaveštenje podnosiocima prijava (17.3.2020.)