Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici stupila na snagu

Konvencija  Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici stupila na snaguKonvencija  Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (tzv.Istanbulska konvencija) koju je Republika Srbija potpisala u aprilu 2012. godine a ratifikovala u oktobru 2013. godine, stupa na snagu 1.avgusta 2014.godine.

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović je  ovim povodom podsetila da Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici obavezuje Republiku Srbiju da uvede nova krivična dela kao što su proganjanje i seksualno uznemiravanje i da izmeni zakonske definicije silovanja i nasilja u porodici, ali i da sprovede istraživanja u cilju formiranja baze podataka kao bi se došlo da adekvatnih mera za prevenciju i zaštitu žrtava porodičnog nasilja.

Pored zadovoljstva da smo među zemljama koje su ratifikovale ovaj dokument potrebno je blagovremeno misliti o izvršavanju preuzetih obaveza i to ne samo zbog budućeg izveštavanja po ovoj konvenciji već zbog suštinske izmene kako pravne regulative i prakse  tako i promene i unapređenja društvene svesti u pogledu prevencije i suzbijanja nasilja nad ženama i nasilja u porodici, ističe Paunović.

Izbor videa: zvanični sajt Saveta Evrope

Ova konvencija predstavlja sveobuhvatni međunarodni dokument koji detaljno reguliše prevenciju, zaštitu, procesuiranje ali i participaciju žrtava nasilja i uvodi obavezne programe za počinioce nasilja (tzv.4P- prevention, protection, prosecution, participation).

Inače Konvencija je od strane Saveta Evrope usvojena 7. aprila 2011. godine a otvorena za potpisivanje u maju 2011. godine u Istanbulu i iz tog razloga je dobila i naziv Istanbulska konvencija.