Međunarodni dan deteta

Beograd, 20. novembar - Danas se obeležava Međunarodni dan deteta. Sva deca na svetu imaju ista prava, a ona su ispisana u Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima deteta (od 20. novembra 1989.)