Međunarodni dan starijih

Beograd, 1. oktobar 2020. godine - Povećan broj starijih osoba u celom svetu uvećava potrebu da se odgovori na specifične izazove u poštovanju njihovih  prava. Sa promenom demografske slike u svetu sve više u fokus dolazi problematika sa kojom se starija populacija suočava.

Prema podacima UNa procena je da će do 2050. godine broj starijih ljudi biti preko 2 milijarde, ili 22 procenta svetske populacije, što predstavlja duplo više od sadašnjih 11 procenata stanovništva  starijeg od 60 godina.

U našoj zemlji starije osobe i dalje se suočavaju sa diskriminacijom, siromaštvom, nasiljem i zlostavljanjem i nedostatkom specifičnih mera i usluga u lokalnoj zajednici.

Istinsko uključivanje svih građana i građanki u zajednicu na svim nivoima, a posebno starijih osoba, od velikog je značaja za dobrobit i funkcionisanje svakog društva.

Suzbijanje predrasuda o tome da stariji treba da vode povučen i pasivan život, rad na podizanju svesti o potrebama starijih, kao i na razumevanju istih, doprineće boljem kvalitetu svakodnevnog života naših starijih sugrađana.

Ova 2020. godina je godina jubileja u kojoj se obeležava 75 godina UNa i 30 godina kako se obeležava Međunarodni dan starijih osoba (UNIDOP).

Međutim pored jubileja ova godina će biti zapamćena kao godina u kojoj je pandemija KOVID-19 izazvala brojne probleme u svim oblastima života. Pojavio se još jedan izazov pred svim društvima sveta, kako na najbolji način zaštiti starije ljude.

Dobra praksa pokazala je da politike i programske intervencije moraju biti usmerene na sve potrebe starije populacije, a ne samo zdravstvene.

Jedna od najznačajnijih aktivnosti u narednom periodu trebalo bi da bude   donošenje strateškog dokumenta koji se odnosi samo na starije osobe koje žive našoj zemlji.

 

(Fotografije iz 2019. godine.)