Migracije, azil i trgovina ljudima

U Palati Srbija u Beogradu je u sredu 23.1.2013. godine, održan konsultativni sastanak na temu „Migracije, azil i trgovina ljudima“, u organizaciji civilnog društva Grupa 484, ASTRA – Anti trafficing action, BIBIJA i Neksus.

Sastanak je realizovan u okviru projekta „Prevencija trgovine ljudima u kontekstu migratorne potrage za azilnom zaštitom romske populacije sa teritorije Srbije”, koji je podržala Kancelarija za ljudska i manjinska prava.