Nastavak uspešne saradnje u oblasti unapređenja zaštite prava dece u Srbiji

Beograd, 22. januar 2019. godine – Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije Suzana Paunović sastala se sa direktorkom UNICEF-a u Srbiji Ređinom De Domenicis.

Direktorka Paunović zahvalila se na doprinosu UNICEF-a sveukupnim naporima na poboljšanju položaja i unapređenju zaštite prava dece u Srbiji.

Paunović je ukazala na izuzetnu važnost angažmana UNICEF-a i potrebu nastavljanja dobre saradnje koju UNICEF ostvaruje sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava, kao i sa velikim brojem institucija u Srbiji.

Paunović je podsetila da je Kancelarija za ljudska i manjinska prava potpisala dvogodišnji Memorandum o razumevanju sa UNICEF-om u novembru 2017. godine. Cilj saradnje je pružanje podrške radu Saveta za praćenje primene preporuka mehanizama Ujedinjenih nacija za ljudska prava kroz veće uključivanje organizacija civilnog društva u ovaj proces sa posebnim akcentom na sprovođenju preporuka Komiteta za prava deteta.

U okviru realizacije aktivnosti koje su utvrđene Memorandumom o razumevanju, Centar za prava deteta je sa ostalim članicama Koalicije za monitoring prava deteta pripremio matricu indikatora za preporuke dobijene od strane Komiteta za prava deteta 2017. godine, istakla je Paunović.

Kako navodi Paunović, u ovaj proces uključeno je dodatnih 35 organizacija civilnog društva koje su se nakon održanih 8 radionica, u periodu jun - avgust 2018. godine, postigle saglasnost oko indikatora.

Paralelno sa procesom konsultacija OCD, održane su i radionice sa decom, članovima DH kluba pri Centru za prava deteta, na kojima su deca imala priliku da iskažu svoje mišljenje u okviru procesa razvijanja indikatora, navela je Paunović. 

Paunović je direktorki UNICEF-a poželela mnogo uspeha u daljem radu, uz obećanje pune lične podrške i podrške Kancelarije za ljudska i manjinska prava gde ona bude neophodna.