NVO partner Vladi na unapređenju ljudskih prava

Beograd, 13. april 2018. godine - Predsednica Saveta Vlade za praćenje UN preporuka Suzana Paunović i direktor Mreže organizacija za decu Srbije Saša Stefanović potpisali su Memorandum o saradnji vladinog Saveta za praćenje primene preporuka mehanizama UN za ljudska prava i Mreže organizacija za decu Srbije (MODS).

- Ovo je osmi Memorandum o saradnji koji je vladin Savet za praćenje UN preporuka potpisao za organizacijama civilnog društva u oblasti praćenja primene preporuka mehanizama UN za ljudska prava, istakla je Paunović, dodajući da je Savet u prethodnom periodu potpisao memorandume o saradnji sa Komitetom pravnika za ljudska prava -YUCOM, Snagom prijateljstva -Amitu, Beogradskim centrom za ljudska prava, Centrom za prava deteta, Grupom 484, Inicijativom za prava osoba sa mentalnim invaliditetom - MDRI i Helsinškim odborom za ljudska prava, dok je određen broj organizacija izrazio zainteresovanost za potpisivanje ovog memoranduma.

Paunović je istakla značaj saradnje koju Savet ostvaruje sa organizacijama civilnog društva, naglasivši da je Savet koji je uspostavljen primer dobre prakse na šta je ukazao i veliki broj zemalja članica UN prilikom predstavljanja izveštaja u Ženevi u okviru trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda.

Savet se zasniva na principu transparentnosti i inkluzivnosti, a to potvrđuje i činjenica da u njegovom radu učestvuju organizacije civilnog društva, međunarodne organizacije i nezavisna tela, ocenila je Paunović, dodajući da je cilj obezbeđenje kontinuiteta napretka u oblasti ljudskih prava.

Paunović je navela da je Mreža organizacija za decu Srbije organizacija civilnog društva koja broji više od 90 članica, i da je za Savet posebno značajno jačanje saradnje sa ovom organizacijom u cilju sveobuhvatnijeg praćenja svih preporuka UN u oblasti prava deteta.

Direktor Mreže organizacija za decu Srbije Saša Stefanović istakao je da ovaj Memorandum pokazuje posvećenost vladinog Saveta na ispunjavanju preporuka od strane Ujedinjenih nacija, kao i prepoznavanje interesa za aktivnom komunikacijom sa udruženjima građana.

Vladin Savet za praćenje primene preporuka UN za ljudska prava je jedinstvena platforma za dijalog vladinih i nevladinih aktera kada je u pitanju sprovođenje i praćenje sprovođenja međunarodnih obaveza u oblasti ljudskih prava. Od 2014. godine, kada je uspostavljen Savet, svih šest ugovornih tela UN pred kojima su razmatrani državni izveštaji, kao i članice Saveta za ljudska prava UN kao najvažnijeg tela UN u oblasti ljudskih prava, pohvalile uspostavljanje i rad ovog mehanizma.