Obeležavanje Međunarodnog dana deteta

Beograd, 20. novembar 2019. godine - U godini kada se obeležava 30 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta, smatram da je dosta toga urađeno, ali pred nama je još puno posla koji zahteva uključenost celog društva. Vlada radi na definisanju novih strateških dokumenata među kojima su i Nacionalni akcioni plan za decu, kao i Strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, izjavila je danas Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije na konferenciji posvećenoj obeležavanju Međunarodnog dana deteta.

Konferenciju su organizovali Savet Vlade za prava deteta i Centar za prava deteta.