Obeležen međunarodni dan borbe protiv homofobije

Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije. Cilj obeležavanja je da se se skrene pažnja na tu pojavu koja je i dalje prisutna u našem društvu.

Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije (IDAHO - The International Day Against Homophobia and Transphobia) u svetu se proslavlja od 1990. godine kada je Svetska zdravstvena organizacija skinula homoseksualnost sa liste bolesti.

Gej strejt alijansa tim povodom organizuje prezentaciju godišnjeg Izveštaja o stanju ljudskih prava lezbejki, gejeva, biseksualnih i transrodnih (LGBT) osoba u Srbiji za 2012. godinu.

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović smatra da je stanje u Srbiji, kada je u pitanju homofobija, bolje nego prethodnih godina.

Paunović je istakla da je homofobija rasprostranjena u svim grupacijama, ali da zabrinjava podatak da su to najčešće mladi.

Ipak, svest ljudi se menja, istakla je ona i kao primer navela da su građani postali netolerantni na nasilje, posebno prema deci i ženama, kao i da veruje da će postati netolerantni i na nasilje prema manjinskim zajednicama.

Zaštitnik građana Saša Janković danas je, u svom sedištu, razvio LGBT simbol - zastavu duginih boja.

Janković je povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije poručio da su seksualna orijentacija i rodni identitet lična stvar, ali da se zaštita prava na različitost tiče svih.

Kako je istakao, zaposleni u organima javne vlasti - obrazovanju, policiji, zdravstvu, socijalnoj zaštiti i svuda gde se odlučuje o pravima građana, posebno imaju obavezu da razumeju probleme i štite prava onih koji su na udaru homofobije i netolerancije.

Kada su u pitanju prava LGBT osoba u Srbiji napravljen je pomak, ali postoje i dalje veliki problemi, istaknuto je danas na predstavljanju godišnjeg izveštaja Gej strejt alijanse (GSA) o statusu ljudskih prava LGBT osoba u Srbiji za 2012. godinu u kome je navedeno da bezbednost LGBT osoba i nasilje nad njima i dalje osnovni problem.

Jasna Plavšić iz Kancelarije za ljudska i manjinska prava rekla je da ta Kancelarija podržava održavanje Parade ponosa koja je planirana za septembar ističući da je pravo na slobodu okupljanja jedno od osnovnih ljudskih prava garantovano kako Ustavom, tako i međunarodnim ugovorima koje je država ratifikovala.

"Omogućavanje ostvarivanja prava na slobodu okupljanja putem održavanja Parade ponosa je preporuka sadržana u izveštaju o napretku Evropske komisije, a niz preporuka iste sadržine Srbija je dobila u drugom ciklusu univerzalnog periodičnog pregleda pred Savetom za ljudska prava UN", rekla je Plavšić.

Ona je istakla i da je postojanje izveštaja koje pišu aktivisti koji se bave zaštitom i unapređenjem prava LGBT osoba veoma značajan jer predstavlja mogućnost da se izraze oni čija su prava ugrožena i koji su svakodnevno izloženi diskriminaciji svakodnevno.

"Takvi izveštaji sadrze činjenice koje realno oslikavaju položaj LGBT populacije u Srbiji, ukazuju nam šta je dobro urađeno u protekloj godini i šta je to što je pozitivno uticalo na svakodnevni život LGBT osoba", rekla je Plavšić i dodala da izveštaj pokazuje i na šta država treba da obrati više pažnje.

Ona je navela da će Kancelarija koristiti izveštaj prilikom planiranja aktivnosti.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić rekla je da istraživanja koje je telo na čijem je čelu sprovelo pokazuje da je socijalna distanca prema LGBT osobama i dalje je veoma velika, ali da ima pozitivnih pomaka.

"Za razliku od 2010. godine kada 40 odsto građana nije želelo LGBT osobe za komšije, u 2012. godini taj procenat se smanjio za 10 odsto", rekla je Petrušić i dodala da je u prošloj godini za dva odsto smanjen broj onih koji ne bi želli LGBT osobu u svojim porodicama.

Ona je istakla i da su ključ za smanjenje homofobije obrazovne institucije i mediji, te da je istraživanje GSA objektivno i da pokazuje i dokazuje ono što su pozitivni pomaci, ali i koja su to polja koja posebno izazivaju zabrinutost i šta je to na čemu se mora više raditi.

Zamenica šefa misije OEBS u Srbiji Pola Tide rekla je da nacija i društvo ne mogu da prosperiraju ako se isključi učesće dela građanstva bilo da li je reč o ženama ili ljudima druge seksualne orjentacije ili različitog nacionalnog porekla.

"Moramo da iskoristimo kreativnost i energiju svih članova društva da bi prosperitetno napredovali", rekal je Tide i podsetila da Ustav iz 2006. godine i Zakon o zabrani diskriminacije iz 2009. godine štite sve građne bez obzira na lične osobine.

Ona je navela da zakoni nisu problem, već da je problem njiha primena i upozorila da je LGBT populacija u medijima trenutno predstavljena u negativnom svetlu i da to mora da se promeni.

U izveštaju GSA je navedeno da su bezbednost LGBT osoba i nasilje nad njima u Srbiji i dalje gorući problem, kao i da je povećan broj slučajeva prijavljivanja policiji žrtava fizičkog napada ili diskriminacije po osnovu seksualne orjentacije.

Rezultati najnovijeg istraživanja belgijske nevladine organizacije ILGA pokazuju da tolerancija prema pripadnicima LGBT populacije u Srbiji iznosi 25 odsto. Iako nije među prvih 25 evropskih zemalja kada je u pitanju poštovanje ljudskih prava LGBT populacije, Srbija nije na samom dnu lestvice.