Obuka za nacionalne savete o finansijskom poslovanju

Beograd, 31. oktobar 2019. godine - Otvarajući prvu obuku na temu „Finansijsko poslovanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina“, direktorka Kancelarije Vlade Srbije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović istakla je da je ova obuka organizovana na predlog Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Paunović je istakla značaj obuke koja će omogućiti nacionalnim savetima detaljno upoznavanje sa pravnim okvirom za finansijsko poslovanje i izveštavanje, programsko buxetiranje, postupak i način donošenja finansijskog plana.

Takođe, obuka je prilika da se predstavnici nacionalnih saveta upoznaju i sa finansijskim izveštavanjem i finansijskom kontrolom, postupanjem u slučaju utvrđenih nepravilnosti i nenamenskog utroška sredstava, kao i sa čuvanjem dokumentacije, navela je Paunović.

Obuka je prilika da predstavnici nacionalnih saveta, kroz dijalog sa učesnicima obuke, iznesu svoja zapažanja, probleme sa kojima se suočavaju i dobiju odgovore na pitanja u vezi sa finansijskim poslovanjem, poručila je Paunović.

Za potrebe obuke izrađen je Vodič za finansijsko poslovanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina sa primerima modela odluka i finansijskih planova koji će umnogome pomoći nacionalnim savetima kada je reč o finansijskom poslovanju, ocenila je Paunović. Vodič je dostupan na linku https://bit.ly/2qgFWjB.

Obuci su prisustvovali svi pozvani nacionalni saveti (aškalijske, bošnjačke, bugarske, bunjevačke, vlaške, grčke, egipatske, mađarske, makedonske nacionalne manjine i Savez jevrejskih opština Srbije) osim Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine.

Sa predavačima učesnici obuke su razmenili iskustva u okviru procesa izveštavanja, ali i izazove sa kojima se susreću u ovom procesu.  

Obuku je organizovala Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

Naredna obuka planirana je za 6. novembar 2019. godine.