Odobreno 350 hiljada evra za 26 organizacija civilnog društva i tehnička podrška za 16 lokalnih samouprava

Upravni odbor Svis PRO programa odobrio listu od 26 predloga projekata organizacija civilnog društva (OCD) za finansiranje u okviru Javnog poziva Svis PRO programa za podršku OCD u sprovođenju socijalno inovativnih projekata od kojih će skoro 2.700 pripadnika/ca različitih ranjivih grupa imati koristi, kao i listu od 16 gradova i opština za dobijanje tehničke podrške za unapređenje procedura za finansiranje projekata organizacija civilnog društva. Pozivi za socijalno inovativne projekte i tehničku podršku bili su otvoreni od 20. juna do 3. avgusta 2018. Na pozive se javilo 85 organizacija i 16 lokalnih samouprava.

Rezultati poziva tehnička podrška

Rezultati poziva civilno društvo

 

Program Svis PRO - Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – vredan 5,8 miliona evra doprineće poboljšanju kvaliteta života građana Srbije, naročito onih koji pripadaju ranjivim društvenim grupama.Aktivnosti programa obuhvatiće unapređenje vladavine prava na lokalnom nivou, jačanje društvene kohezije i povećanje odgovornosti, transparentnosti, efikasnosti i delotvornosti lokalnih samouprava, kao i učešća stanovništva u procesima donošenja odluka.

Program sprovodi kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u saradnji sa Vladom Republike Srbije.