Održan sastanak radne grupe

Dana 19.2.2013. godine u Palati Srbija, održan je sastanak međuministarske Radne grupe o Strategiji borbe protiv diskriminacije. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva prosveta, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva kulture i informisanja, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Ministarstva zdravlja, Kancelarije Vlade Republike Srbije za saradnju sa civilnim društvom i Stalne konferencije gradova i opština.

Dogovorena je dinamika za dalje aktivnosti  kako bi u skladu sa Akcionim planom Vlade Republike Srbije dokument bio blagovremeno prosleđen na usvajanje.