Održana konferencija u Palati ,,Srbija“

Perspektive saradnje organizacija civilnog društva i lokalnih samouprava

Konferencija pod nazivom ,,Perspektive saradnje organizacija civilnog društva i lokalnih samouprava“ je održana u Beogradu, u Palati ,,Srbija“, 21. maja 2013. godine, u organizaciji Asocijacije Duga u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava a uz podršku Ambasade SAD u Beogradu.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici/e 59 jedinica lokalne samouprave u kojima Asocijacija Duga sprovodi svoje aktivnosti, predstavnici/e, Ministarstva zdravlja Republike Srbije, Ambasade SAD, Američkog saveta za međunarodno obrazovanje, Svetske zdravstvene organizacije, Instituta za održive zajednice, Balkanskog fonda za lokalne inicijative, Crvenog krsta Srbije.

Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava je na konferenciji govorila o metodologiji i samom procesu pripreme Strategije borbe protiv diskriminacije Republike Srbije, o glavnim segmentima strategije, kao i o mogućnostima i modalitetima uspešnog sprovođenja strategije na lokalnom nivou, između ostalog, putem aktivne saradnje organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti. Ona je istakla uspešnu dugogodišnju saradnju sa Asocijacijom Duga i važnu ulogu koju ona i druge organizacije civilnog društva imaju u borbi protiv diskriminacije i promociji tolerancije, kao i u procesu unapređivanja položaja ranjivih grupa stanovništva. Kao posebno značajnu Paunovićeva je istakla ulogu organizacija civilnog društva procesu pripreme Strategije borbe protiv diskriminacije koja  se ogleda u tome što su tokom pripreme u tematskim grupama izneli svoja neposredna iskustva sa terena u radu sa osobama koje pripadaju osetljivim grupama stanovništva, kao i sa žrtvama diskriminacije i uzevši u obzir realno stanje ljudskih i manjinskih prava i situaciju na terenu predložili mere čija primena treba da dovede do sprečavanja diskriminacije, odnosno do unapređivanja položaja osoba koje spadaju u 9 osetljivih društvenih grupa.

Ataše za medije Ambasade SAD Stephen Stark i Milena Otašević koordinatorka programa ,,Otvoreni svet“ su predstavili program ,,Otvoreni svet“ koji je omogućio da Aleksandar Prica iz Asocijacije Duga zajedno sa više od 180 mladih lidera iz organizacija civilnog društva, državnih institucija, političkih partija i akademske zajednice od 2012. godine, od kada ovaj program postoji u Srbiji, uz podršku Ambasade SAD i Kongresa SAD odu na studijsko putovanje u SAD i upoznaju se sa iskustvima i primerima dobre prakse pojedinaca i institucija koje rade u istoj ili srodnim oblastima, kao i da se uspostave profesionalni kontakti i saradnja kako sa institucijama i organizacijama iz SAD tako i u samoj Srbiji, u cilju primene stečenih znanja u Srbiji, uz logističku, stručnu i finansijsku podršku ambasade SAD i Američkog saveta za međunarodno obrazovanje.

Aleksandar Prica, predstavnik UO Asocijacije Duga, je tokom Konferencije predstavio najzanačajnije aspekte njegovog učešća u programu ,,Otvoreni svet“. Po njegovim rečima, prema proceni Asocijacije Duga iz Šapca svaka od obuhvaćenih 59 jedinica lokalne samouprave bi trebalo, nakon što se povuku strani donatori da izdvoji godišnje približno 130.000,00 RSD da bi Asocijacija Duga nastavila da sprovodi dosadašnje usluge usmerene ka prevenciji HIV/AIDS-a i drugih PPI, kao i za unapređenje položaja LGBT osoba uključujući rad mobilne jedinice na terenu i postojanje drop in centara.