Održano javno slušanje o ispunjenju preporuka Evropske komisije

Odbor za evropske integracije Narodne skupštine organizovao je 18. februara u Domu Narodne skupštine javno slušanje na temu: „Akcioni plan za ispunjavanje preporuka Evropske komisije sadržanih u Godišnjem izveštaju o napretku Republike Srbije u procesu evropskih integracija za 2012. godinu“.

Javno slušanje otvorila je Milica Delević, predsednica Odbora za evropske integracije, a učesnike javnog slušanja pozdravio je predsednik Narodne skupštine mr Nebojša Stefanović. On je istakao da ja razvoj odnosa s EU prioritet naše spoljne politike i da Srbija ostaje dosledna svom cilju, a to je punopravno članstvo u EU. Izražavajući nadu da će Srbija zaslužiti da u junu dobije datum za početak pregovora, Stefanović je rekao da će taj datum biti početak nove etape ubrzanog razvoja Srbije. Brzina kretanja ka Evropskoj uniji zavisi od same Srbije i spremnosti da se upusti u reforme, a njeno članstvo u EU je važno za ceo region, rekao je predsednik Narodne skupštine i dodao da će Skupština uraditi sve da se to što pre i dogodi.

Direktor Kancelarije za evropske integracije Milan Pajević predstavio je Akcioni plan i mere za njegovo sprovođenje. Akcioni plan se odnosi na period do 1. septembra 2013. godine i sadrži 231 pojedinačnu meru, a Vlada će do kraja februara usvojiti i srednjoročni nacionalni program usvajanja propisa EU za period od četiri godine. Pajović je naveo da Evropska komisija priprema, nezavisno od izveštaja o napretku, i izveštaj koji će obuhvatiti nekoliko ključnih oblasti kojima će se Srbija suštinski baviti narednih meseci i godina, a to su koordinacija reformi u oblasti evropskih integracija, reforma pravosuđa, borba protiv korupcije, poštovanje nezavisnosti ključnih institucija, sloboda medija, antidiskriminacija, zaštita manjina i poslovnog okruženja. Akcionim planom predviđeno je da Vlada do septembra utvrdi predloge za više od 50 zakona, kao i da se donese oko 60 podzakonskih akata i desetak strategija u različituim oblastima. Pajević je naglasio da će jedan od prioriteta biti smanjenje hitnosti procedura usvajanja zakona, kao i stalne konsultacije sa Kancelarijom za evropske integracije, Delegacijom EU u Srbiji i Evropskom komisijom.

Učesnicima javnog slušanja obratio se šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Vensan Dežer. On je ocenio da Akcioni plan za ispunjavanje preporuka Evropske komisije pokazuje kredibilitet Srbije u procesu evrointegracija. Srbija je ostvarila značajan napredak i načinila praktične korake na putu ka Evropskoj uniji i ovo je za nju važan trenutak u očekivanju izveštaja Evropske komisije. Kad je reč o procesu reformi, Dežer je rekao da Brisel očekuje dalji napredak u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, reformi pravosuđa i javne uprave, ali i borbi protiv diskriminacije. Govoreći o napretku koji je do sada ostvaren, Dežer je ocenio da Srbija treba da se nastavi s onim što je veoma dobro radila u prethodnim mesecima, kao i da Narodna skupština nastavi sa osnaživanjem veza sa parlamentima članica EU kako bi se obezbedila što bolja percepcija ostvarenih rezultata.

Glavne teme o kojima se vodila diskusija na ovom javnom slušanju bile su borba protiv korupcije i reforma pravosuđa, nediskriminacija i uključivanje marginalnih društvenih grupa i položaj nezavisnih regulatornih tela.

O borbi protiv korupcije i reformi pravosuđa govorio je Danilo Nikolić, državni sekretar u Ministarstvu pravde i državne uprave. On je istakao da je Akcionim planom predviđeno da u martu budu usvojene nove strategije za borbu protiv korupcije i za reformu pravosuđa, koje će biti polazni osnovi za unapređenje rada pravosudnih organa u daljem procesu reforme pravosuđa i delotvorniju borbu protiv korupcije i kriminala. O ovoj temi uvodna izlaganja podneli su predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije, Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaštva.

Direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava Dušan Ignjatović je, govoreći o nediskriminacija i uključivanje marginalnih društvenih grupa, rekao da bi, prema Akcionom planu, strategija za borbu protiv diskriminacije trebalo da bude usvojena u drugom kvartalu 2013. godine i tim dokumentom treba da budu stvoreni uslovi za sprovođenje antdiskriminacione politike. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić izrazila je zadovoljstvo što je Evropska komisija pohvalila rezultate na suzbijanju diskriminacije, napomenuvši da je stanje daleko od zadovoljavajućeg i da ima još dosta posla, pre svega na otklanjanju uzroka diskriminacije.

O položaju nezavisnih regulatornih tela i odnosu državnih organa prema njima govorio je Saša Janković, Zaštitnik građana. Prema njegovim rečima, pred predstavnicima EU i drugim strancima, stvara se privid da se nezavisnim kontrolnim organima daje velika pažnja i govori da su ključni za razvoj demokratije, a objektivni pokazatelji odnosa organa državnih vlasti prema njima su iz godine u godinu porazni. Dodao je da ne vidi svrhu jačanja nezavisnih organa ako to što oni utvrde kao propust ne bude izvršeno u praksi. Izražavajući verovanje da je za građane Srbije dobro to što rade nezavisni organi, Janković je naveo da je procenat izvršenja preporuka građana trenutno oko 70 odsto, a procenat izvršenja prepotrka evropskog ombudsmana 82 odsto.