Paunović: Borba protiv diskriminacije zajednički cilj

Beograd, 14. decembar 2019. godine - Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović istakla je danas da od ukupno 392 preporuke mehanizama UN za ljudska prava, njih 95 su usmerene na unapređenje položaja žena što čini 24 % od svih dobijenih preporuka.  

Obraćajući se na sedmoj nacionalnoj konferenciji Ženske parlamentarne mreže Paunović je u Narodnoj skupštini istakla da je neophodna puna saradnja zakonodavne, izvršne, sudske vlasti, lokalnih samouprava, nezavisnih tela i civilnog društva, kao i medija kako bi se ove preporuke adekvatno sprovele u praksi.

Paunović je podsetila da je Srbija članica osam od devet međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava nastalih pod okriljem Ujedinjenih nacija, dodajući da je Četvrti periodični izveštaj naša država predstavila Komitetu za eliminisanje diskriminacije žena u februaru ove godine..

Komitet za eliminaciju diskriminacije žena pozdravio je ono što je urađeno za četiri godine i dao 28 dodatnih smernica šta treba raditi u periodu do 2021. godine.

Komitet ukazuje da treba nastaviti sa aktivnostima na unapređenju položaja žena sa invaliditetom, Romkinja, ekonomskog osnaživanja žena i da je potrebno povećati broj žena koje učestvuju u političkom životu posebno na lokalnom nivou.

Akcenat je stavljen i na položaj žena na selu, nastavak ekonomskog osnaživanja žena, dodatnim istraživanjima i poboljšanju statistike. Na najvećem broju preporuka država već radi, nismo dobili kritike, već je ukazano na to da pojačamo napore i da nas ohrabruju u dostizanju ciljeva“, rekla je ona.

Pre razmatranja ovog državnog izveštaja, po prvi put su zajedno Vlada i civilno društvo i nazavisna tela zajednički sagledali pitanja položaja žena i rodne ravnopravnosti, navela je Paunović i dodala da je 30 organizacija civilnog društva  podnelo izveštaje iz senke.

Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković je, otvarajući konferenciju, rekla da pitanje nasilja prema ženama i nasilja u porodici još predstavlja najveći izazov pred svim domaćim institucijama, ističući da je važno da se dosledno primenjuje Zakon o sprečavanju nasilja u porodici.

Ona je ukazala da je neophodno da se nastavi sa ohrabrivanjem žrtava da prijave nasilnike.

"Neophodno je da sve institucije našeg društva pojačaju aktivnosti na suzbijanju nasilja i podršci žrtvama. Posebnu pažnju je potrebno posvetiti sprečavanju i zaštiti od nasilja žena na selu, starijih žena i pružanju podrške i pomoći za njihovo osamostaljivanje", rekla je Gojković.

Navodeći da je tema konferencije govor mržnje prema ženama, kojem su žene u politici neretko izložene, Gojković je kazala da on predstavlja jedan od izazova i da je važno da se skrene pažnja javnosti na taj trend.

"Kao i mnoge žene koje se bave javnim poslom, suočavala sam se sa time da vas mediji tretiraju na drugačiji način nego muškarce koji se bave politikom. To znači da se mediji mnogo više bave vašim fizičkim izgledom, time šta ste obukli, nego time šta vi radite i šta su vaši rezultati", rekla je Gojković.